POH-GGZ jeugd

Erika Bakker is sinds 5 maart 2018 één dagdeel per week in de praktijk werkzaam als Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH) GGZ Jeugd en Gezin.
Zij is orthopedagoge en heeft lange tijd als gezinsbehandelaar in de kinder- en jeugdpsychiatrie gewerkt. Ook heeft zij anderhalf jaar als consulent Jeugd bij het CJG Westerkwartier gewerkt.
Als POH-GGZ jeugd kan zij ouders, kinderen en jongeren helpen met opgroei- en opvoedvragen. Bijvoorbeeld bij problemen van een kind of jongere op school, problemen thuis, moeilijkheden met sociale contacten, angst, stemmingsproblemen of gedragsproblemen.
De huisarts kan naar de POH GGZ jeugd doorverwijzen. Zij bekijkt dan samen met ouders en kind wat er aan de hand is en wat nodig is, om de problemen aan te pakken. Dit kan betekenen dat zij zelf een kortdurende behandeling start. Soms is er meer tijd en inzet nodig. Dan kan zij ook doorverwijzen naar het Centrum voor Jeugd en Gezin of in overleg met de huisarts naar meer specialistische vormen van hulp.