Praktijktijden

De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00 uur
Wij hebben pauze van 10.00 tot 10.30 en van 12.00 tot 13.00 uur.
Spreekuur (uitsluitend volgens afspraak) tussen 8.00 en 11.30 uur.

Waarnemend huisarts
Iedere vrijdag en tijdens de vakanties worden spreekuur en visites waargenomen door de heer L.C.B. Prins, huisarts.
Wij zijn dus alle werkdagen geopend.

Afspraak maken, visite aanvragen of een bericht doorgeven telefonisch tussen 8.00 en 10.00 uur via nummer 0594 - 613113.
De praktijk beschikt over twee telefoonlijnen. Als het erg druk is kunt u een bandje te horen krijgen waarbij U gevraagd wordt even te wachten.
Hang niet op, u wordt vanzelf doorverbonden!


Als u een afspraak maakt wordt voor u een bepaalde tijd gereserveerd.
De assistente zal informeren naar uw klachten om de urgentie en de juiste tijd in te kunnen schatten voor het consult, zodat anderen niet te lang hoeven wachten. Als u dit niet wenst hoeft u deze vragen niet te beantwoorden.
Om uw klacht goed te kunnen behandelen verzoeken wij u niet meer dan één klacht per spreekuurcontact te willen bespreken.
Heeft u meerdere klachten, vraag dan een dubbel-consult aan. In principe proberen we iedereen die 's ochtends belt nog dezelfde dag op het spreekuur te laten komen.
Indien u meerdere familieleden-met-klachten op het spreekuur mee wilt nemen, dienen ook deze een afspraak te maken.

Visites
Het aanvragen voor visites is uitsluitend bedoeld voor diegenen die het spreekuur vanwege een ernstige ziekte niet kunnen bezoeken. Op het spreekuur kunt u beter onderzocht worden, hier zijn meer faciliteiten dan bij u thuis.
Een vervoersprobleem is geen reden voor het aanvragen van een visite!
De visites worden meestal 's middags afgelegd. We verzoeken u duidelijk aan te geven waarom u een visite wenst, zodat deze indien nodig op een eerder tijdstip kan worden afgelegd.
Voor spoedgevallen wordt natuurlijk altijd een uitzondering gemaakt.