Klachtenregeling


Wij zijn aangesloten bij skge-klachtenregeling.
Als u een klacht wilt indienen kunt u dat bij de assistente doen.